Street artová výstava soch

Street artová výstava soch s názvem „Náš příběh“ byla v první řadě o lidech, naprosto jedinečných osobnostech. O příbězích, kde jsou v hlavní roli konkrétní lidé a až kdesi v dálce je jejich postižení. Autorkou výstavy soch byla pracovnice Diakonie Helena Hingarová.

Sochy představovaly příběhy klientů Centra denních služeb při Diakonii ČCE v Litoměřicích – lidi s mentálním postižením. V Litoměřicích jsme se mohli setkat s deseti z nich. Například v parku, na ulici, před obchodem, na nádraží, cestou domů.

Příběh jedné sochy- Kristýny, si můžete přečíst zde

A proč zrovna sochy?

Socha je tím, čím znázorňujeme něco, čeho si vážíme, co je důležité, co je nutno oslavit. Často je to osobnost, která něco vykonala pro ostatní a po její smrti chceme uchovat poselství a památku tohoto člověka. Sochou říkáme něco důležitého.

Diakonie ČCE již 25 let usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti. Je i společnost otevřená začlenění lidí s handicapy?

Výstava se snažila odbourat možné předsudky vůči lidem s mentálním postižením. Dát najevo, že součástí společnosti jsou nejen silní, výkonní a nadějní jedinci, ale také lidé křehcí, kteří potřebují naši pomoc. Bez nich by společnost nebyla úplná.

 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích