Financování projektu "Cíl Kamýcká"

Zajištěné zdroje:

  • výtěžky z aukcí a dary z let 2017, 2018, 2019
  • tržby z vedlejší hospodářské činnosti (chráněné dílny)

V jednání:

  • EU – IROP
  • Italská Valdenská církev / Otto Per Mille 
  • výtěžky z aukcí a dary za r. 2019, 2020

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích