Cíle, vize a poslání

Cílem Diakonie ČCE - Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích, je umožnit lidem
se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

Vizí Střediska je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život
ve společnosti.

Posláním Střediska je podporovat ty, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, a při respektování jejich lidské jedinečnosti jim pomáhat v jejich aktivizaci

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích