Historie

 

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci vzniklo jako nestátní nezisková organizace
v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti . Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením.

Rok za rokem - krok za krokem
Jak to všechno začalo:

Rok 1992rok vzniku, plánování, budování a rozsáhlé rekonstrukce, získávání prostředků, kontaktů a mapování potřeb sociální práce v litoměřické oblasti. Dne 1.5.1992 bylo Středisko zřízeno a zaregistrováno pod názvem Centrum křesťanské pomoci Diakonie ČCE „Azyl“ Litoměřice. U zrodu Střediska  stál nově nastupující farář sboru ČCE Zdeněk Bárta, který chtěl v nových svobodných poměrech naplnit jedno ze základních poslání církve, kterým je služba, čili diakonie. Cílem bylo vybudovat zařízení s odpovídajícím zázemím a potřebnou péčí pro lidi, kteří se z různých  důvodů ocitli v nepříznivé životní situaci. Středisko má jednoho zaměstnance, který úzce spolupracuje s nově ustaveným pětičlenným představenstvem.A jak to pokračovalo:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ...

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích