Financování projektu Chráněné bydlení na míru

Zakázka na stavební firmu vyhlášena
Diakonie ČCE v Litoměřicích vyhlásila 26.2. veřejnou zakázku na dodavatele stavby "Chráněné bydlení na míru" - rekonstrukce objektu v Litoměřicích, Kamýcké ulici. Pro zájemce je zakázka zveřejněna na profilu https://nen.nipez.cz/.
Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje na 13. 4. 2021 do 12:00 hod.
Tato stavba je financována s podporou EU- IROP.
 

Zajištěné zdroje:

  • EU – IROP
  • Italská Valdenská církev / Otto Per Mille 
  • výtěžky z aukcí a dary z let 2017, 2018, 2019, 2020
  • Moneta Grant (stavba rampy)
  • Nadace Charty 77 (stavba rampy)
  • Portus Praha (stavba rampy)

V jednání:

  • výtěžky z aukcí a dary za 2020

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích