Financování projektu Chráněné bydlení na míru

Zajištěné zdroje:

  • EU – IROP
  • Italská Valdenská církev / Otto Per Mille 
  • výtěžky z aukcí a dary z let 2017, 2018, 2019, 2020
  • Moneta Grant (stavba rampy)
  • Nadace Charty 77 (stavba rampy)
  • Portus Praha (stavba rampy)

V jednání:

  • výtěžky z aukcí a dary za 2021

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích