Kamýcká v datech

 • 1.2.2018 – zastupitelstvo Města převedlo objekt bezúplatně do vlastnictví Diakonie
 • 20.2.2018 – obdržen grant Ústředí Diakonie na rekonstrukci dílen
 • 1.3.2018 – podepsána smlouva o vytvoření architektonické studie (GEMarchitects Praha)
 • 8.3.2018 – podána žádost o grant Nadace České spořitelny na rekonstrukci dílen /podpořeno 210 000 Kč
 • 14.3.2018 – vyhlášeno výběrové řízení na administrátora investičního projektu na rekonstrukci
 • 7.5.2018 – předána studie rekonstrukce (GEM architects)
 • duben – květen 2018 – vydána souhlasná stanoviska ke změně užívání stavby pro provoz chráněných dílen (OHES, ŽP požárníci, BOZP atd.)
 • 26.4.2018 – ukončeno VŘ na administrátora projektu – vybrána společnost EUFC Brno
 • 15.5.2018 – vyhlášeno výběrové řízení na projektanta na rekonstrukci
 • 13.7.2018– sepsána smlouva s projektantem na rekonstrukci (Karel Štěpánek – projekční kacelář)
 • 6.9.2018 – vytvořena studie parčíku – relaxační zahrady (Dorotea Cimburová)
 • 2.11.2018 – odevzdána projektová dokumentace na stavební úřad
 • 2.11.2018 - vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu
 • 3.11.2018 – podána žádost na IROP o 32.132.751,55 Kč na rekonstrukci části „Chráněné bydlení na míru“
 • 5.11.2018 – podána žádost na Otto per Mille na 2.250.000 Kč na spolufinancování projektu „Chráněné bydlení na míru“ 
 • 16.11.2018 – benefiční aukce na spolufinancování rekonstrukce vynesla 850 000 Kč
 • 7.11.2019 - benefiční aukce na spolufinancování rekonstrukce vynesla 1 186 933 Kč
 • leden-srpen  - rekontrukce chráněných dílen
 • říjen 2020 - schválení financování "Chráněného bydlení na míru" z evropských fondů - IROP
 • 14.5.2021 - podpis smlouvy s dodavatelem stavby - firmou HARTEX s.r.o., viz tisková zpráva
 • 2.5.2022 -předána první etapa stavby - rekonstrukce 2. nadzemního podlaží a včetně stavby výtahové šachty, dodávky výtahu a výměny střešního pláště
 • 1. 6. 2022 - zahájení 2. etapy stavby
 • 31. 10. 2022 - ukončení 2. etapy, předání stavby 

 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích