Financují nás:


Chráněné bydlení na míru 

Investiční projekt rekonstrukce objektu pro chráněné bydlení lidí s mentálním postižením. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU IROP - viz Chráněné bydlení na míru 

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 06_18_103 82. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. - SC 2.1

Název projektu: Diakonie Litoměřice – Chráněné bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010250

logo irop

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pořízení elektroauta do Podpory samostatného bydlení

Na investiční projekt Pořízení vozidla pro sociální službu, který bude realizován v terénní službě Podpora samostatného bydlení, je poskytována finanční podpora z EU IROP.  V současnosti připravujeme výběrové řízení na dodavatele vozidla

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo výzvy: 06_21_124  

Název výzvy: 101. Výzva IROP – Sociální struktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Název projektu: Pořízení vozidla pro sociální službu

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017390

logo irop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 3

Od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 byl azylový Domov pro matky s dětmi podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 3“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje , termín realizace 1.10.2019 – 30.6.2022

 MPSV_větší        UK_2016      Logo OPZ barevné

 

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu             abakus

 • projekt Těšíme se na budoucnost, Akcelerátor osamostatňování

 

Krajský úřad Ústeckého krajeUK_2016

 

Úřad práce v Litoměřicích UP

 • Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE

 

 

Město Litoměřice Litomerice

 

terezin_znak 1

Město Terezín

 

Výbor Dobré Vůle - Nadace Olgy Havlové

 • projekt Rozumíme si - fond podpory organizací pečujících o uprchlíky z Ukrajiny  VDV-logo-2017

 

Potravinová banka Ústeckého kraje 

Potravinová banka

 • partner projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
 • Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. - podpořeno finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové amateriální pomoci.

Diakonie je spolupracujícím subjektem, podílí se na přímé distribuci potravinové pomoci, nabízí doprovodná opatření jako např. zprostředkování související pomoci a poradenství.

FEAD_MPSV


Ústecká komunitní nadace

 • program na podporu rozvoje Ústecka: projekt "Putování za hodnotami"
 • projekt "Studenti pořádají další z veřejných debat"

Greif_logo  logo_UKN_bar_poz     AirProducts-logo-pms347-JPG 

 

Ústředí Diakonie Českobratrské církve evangelické            Diakonie základní

 • Krabice online 2021                                                                

Otto per Mille                                                         Chiesa Evangelica Valdese

 • The Sheltered Housing tallored to individual needs

MONETA Money Bank a.s. a Nadace ČEZlogo_moneta_money_bank2Nadace ČEZ 

 • Projekt "Keramická pec"
 

Asociace poskytovalů sociálních služeb 2021             apss

 • Společenský večer Diakonie ČCE v Litoměřicích

Fond Hennlich 

 • projekt "Historie Kokořínska aneb jak se žilo na vesnici"  Live city  logo_UKN_bar_poz hennlich
 • projekt dobrovolnice Ivony Kozlové "Spolu bez hranic"

Ministerstvo průmyslu a obchodu         mpo-logo

 • dotace Covid gastro - uzavřené provozovny

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí       MPSV_větší 

 • Mimořádné dotační řízení v souvislosti s epidemií covid19 - program podpory C, E

 

Ministerstvo kultury a město Terezín       003034

 • projekt "Oprava napadených krovů"
 

Obce a města v roce 2021

 •  Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Čížkovice, Hlinná, Chržín, Křešice, Liběšice, Libotenice, Mšené-lázně, Polepy, Snědovice, Travčice, Třebívlice, Úštěk, Velké Žernoseky, Žalhostice, Žitenice
  • Podpora služeb, které využívají občané těchto obcí

   Budyneo350px-Býčkovicectiněves  čížkovice Hlinnáznak1Ab Chržín Křešice_znak Liběšice_(okres_Litoměřice)_znak libotenice Mšené lázně  Polepy,znak č.1,b Snedovice_znak travčice Trebivlice 00-znak Úštěk 350px-Velkezernoseky zalhostice-znak_denik-630 žitenice

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích