Nové Chráněné bydlení je OTEVŘENO!

Ve středu 23.11. proběhlo slavnostní otevření nového Chráněného bydlení na míru v Kamýcké. Nové službě přišli popřát ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský, senátor a bývalý starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, nový starosta Litoměřic Ing. Radek Löwy a zástupce Synodní rady Českobratrské církve evangelické Ondřej Titěra. O bývalých kasárnách, kde se nová služba nachází, promluvil historik PhDr. Filip Hrbek.

Chráněné bydlení je určeno pro 12 klientů. Byty jsou koncipovány "na míru" svým obyvatelům, podle jejich specifických možností, schopností a přání. Jsou zde jak garsonky pro ty, kteří chtějí bydlet samostatně s menší podporou, tak třeba dvougarsonky pro páry nebo dva komunitní byty.

Návštěvníci si mohli prohlédnout dům s vedoucí Chráněného bydlení Pavlou Albrechtovou. Po celé odpoledne byly také otevřeny chráněné dílny v přízemí.

Pár důležitých informací:

  • objekt získala litoměřická Diakonie od Města Litoměřice v roce 2018
  • v roce 2018 získala Diakonie díky projektantu K. Štěpánkovi stavební povolení
  • v roce 2021 bylo schváleno financování projektu Chráněného bydlení na míru k podpoře EU – IROP ve výši 25 mil. Kč
  • následovalo výběrové řízení na dodavatele stavby, které vyhrála litoměřická firma Hartex
  • v květnu 2021 začala rekonstrukce
  • na konci října byla předána ukončená stavba litoměřické Diakonii
  • 1.12. zahájila služba oficiálně svůj provoz
  • cena rekonstrukce objektu se vyšplhala dosud na 30 mil. Kč. Ty jsme získali díky grantům Českobratrské církve evangelické a italské Valdenské církve (Otto per Mille), z Moneta grantu, Nadace ČEZ, Konta bariéry, Výboru dobré vůle a od dalších soukromých a firemních dárců. Nemalou částkou pomohly také poslední tři benefiční aukce Diakonie na litoměřickém hradu.
  • Rekonstrukce však nekončí, plánujeme silnější zateplení fasády, instalaci fotovoltaiky a ve spolupráci s Městem Litoměřice úpravu přilehlého parčíku do podoby komuntitní zahrady pro veřejnost.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích