Rekordní pololetní částkou 26 300 Kč završil Deutschklub charitativní sbírku ve prospěchDomova pro matky s dětmi při Diakonii ČCE Litoměřice.

Od ledna do konce června "šprechtili" účastníci Deutschklubu opět PRO DOBROU VĚC. Nejprve pouze online, prostřednictvím chytrých mobilů nebo přes PC, včetně nejstarších účastníků (od 75 výše). Od června mluví opět naživo. Na sbírce se podílelo celkem 23 dárců včetně dalších přispěvatelů, kteří se pravidelných konverzačních hodin v rámci Deutschklubu nemohli zúčastnit. 

 

Ve středu 30. 6. předala Hana Pavlištová, lektorka a organizátorka Deutschklubu  tuto rekordní sbírku paní Ivaně Jelínkové, vedoucí azylového domu pro matky s dětmi. Slavnostního předání se zúčastnili také další představitelé litoměřické Diakonie včetně paní ředitelky Ireny Opočenské. Paní Jelínková informovala, že v současné době je azylový dům zcela zaplněn, obsazeno je všech osm bytů. Sbírka podpoří projekt obnovy zahrady. Zahrada ve vnitrobloku u azylového Domova pro matky s dětmi je využívána klienty i pracovníky pro její bezpečné prostředí. Zahrada i herní prvky však dosluhují. S podporou Deutschklubu a dalších zdrojů proto vznikne nová zahrada. Bude sloužit nejen dětem a matkám, které se zde budou moci starat o její údržbu a učit se nové dovednosti. Radost na obou stranách byla obrovská. Pro všechny dárce připravila Diakonie malé dárečky, děti z azylového domu namalovaly krásná přáníčka.

V tomto roce Deutschklub vstoupil už do 5. roku činnosti a nadále PILNĚ MLUVÍ PRO DOBROU VĚC.

CO JE DEUTSCHKLUB? 

DEUTSCHKLUB JE  DOBROVOLNÝ SPOLEK PŘÁTEL NĚMECKÉHO JAZYKA, které spojuje radost z konverzace v němčině, stejně jako vůle pomáhat tam, kde je to potřeba.

Koná se pravidelně každou středu.

60 minut konverzace v německém jazyce na různá témata.

Každý mluví, jak nejlépe umí. Podstatné je se rozmluvit. 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 100 Kč směřuje na podporu aktivit zvoleného charitativního projektu. Lektorka vede Deutschklub bez nároku na honorář.

DŮLEŽITÉ:

Zájemci potvrzují účast mailem nebo prostřednictvím SMS na kontakt níže nejpozději den předem.

email: hahalkova@gmail.com, mobil: 604220488

V uplynulých letech DEUTSCHKLUB podpořil Hospic, Diakonii, Naději, Centrum náhradní rodinné péče, České hnutí speciálních olympiád a další charitativní projekty v našem regionu částkou převyšující 120 000 Kč. Po celý rok se pravidelně účastníci setkávají každou středu dopoledne v Knihovně KHM a odpoledne v čajovně Hóra na 60 minut povídání v německém jazyce na různá témata s heslem "Mluvíme pro dobrou věc". V prvním pololetí v roce 2020 DEUTSCHKLUB podpořil částkou 15 300 Kč Centrum pro náhradní rodinnou péči, v druhé půlce roku pro Terénní odlehčovací službu Hospic 22 000 Kč.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích