Diakonie na Bezvafestu

V Litoměřicích se 8.6. konal první ročník rodinného festivalu Bezvafest 2019. V sekci neziskových organizací se tohoto celodenního vyžití zúčastnila i litoměřická Diakonie.

Dobrovolníci a Sociálně terapeutické dílny zde prodávali výrobky Chráněných dílen a zvali návštěvníky do improvizované dílničky složit si výrobek z papíru nebo poznávat 3D obrazy. Dále si mohli všichni příchozí zážitkovou formou vyzkoušet jaké to je, žít se zdravotním handicapem. Návštěvníci se tak mohli naučit něco ze znakové řeči. Nebo si s pomocí speciálně upravených brýlí zkusit být slepý či naopak slepého člověka vodit.  Nebývalý zájem měl trénink pohybu na invalidním vozíku v terénu.  Návštěvníci poznávali, jaká úskalí lidé se zdravotním znevýhodněním každodenně potkávají. 

I přes to, že byl den zaměřený na dětskou zábavu, jsme rádi, že se lidé zastavili i u nás a téma, s kterým jsme na akci přišli, návštěvníky zaujalo.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích