Bývalou vrátnici v kasárnách v Kamýcké ulici získalo středisko od Města Litoměřice v r. 2018. Podmínkou bylo provozování sociálních služeb. Po menší rekonstrukci se sem proto ještě ve stejném roce nastěhovaly chráněné dílny. Nyní zde začínáme budovat s podporou Integrovaného regionálního operačního programu chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. "Celková cena stavby je více než 30 miliónů, z toho více než 25 jsme dostali z IROP. Zbytek si musíme obstarat sami," říká ředitelka Diakonie Irena Opočenská a s nadějí dodává: "Věřím, že nám pomůže i tradiční podzimní benefiční aukce s Chantal Poullain. Máme štědré dárce. Vědí, že jejich finance jdou vždy na dobrou věc." 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála litoměřická firma HARTEX CZ s.r.o. Smlouva s firmou byla podepsána 14. 5. 2021, stavební práce skončí na podzim 2022. Chráněné bydlení má kapacitu 12 obyvatel. Bude variabilní, ušité na míru podle potřeb klientů - komunitní byty s větší asistencí, bydlení pro páry a garsonky. První klienti se do bytů nastěhují na počátku r. 2023. Více se o projektu dočtete zde

Tisková zpráva k nahlédnutí zde.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích