Litoměřická Diakonie pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny

Před více než 5 měsíci (24. 2. 2022) začala ruská invaze na Ukrajinu. Naše středisko se do pomoci zapojilo po dvou týdnech války, přibližně na začátku března. V současné době se nám stále daří zajišťovat širokou škálu aktivit. Navíc téměř bez finančního zatížení střediska. Na aktivity jsme získali finance z jiných zdrojů, např. z Výboru dobré vůle, a dále díky spolupráci s diakonickým Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce, jehož prostřednictvím jsme obdrželi finanční příspěvky od Člověka v tísni, Nadace J&T nebo Katastrophenhilfe.

Jednou z prvních aktivit bylo zřízení dětského centra v Čajovně Hóra. Místo pro setkávání maminek, hlídání dětí, sdílení a předávání informací. V současné době zde pracují čtyři ženy (všechny jsou uprchlice z Ukrajiny!). Provoz dětského centra je každý všední den od 9:00 do 16:30 hodin.

Do aktivit se zapojili i naši dobrovolníci, kteří zorganizovali pár výletů pro maminky s dětmi.

Další oblast, kde stále působíme, je podpora při hledání zaměstnání, při jednání na úřadech, zajištění lékařské péče. Jsou to leckdy velmi různorodé požadavky, které zajišťují naši pracovníci ze Sociální rehabilitace. Klíčovou osobou se pro nás stala nová kolegyně Larysa, která je Ukrajinkou žijící několik let v České republice. Tlumočí a bez větší nadsázky můžeme říct, že díky ní se na nás obracejí Ukrajinky bez většího ostychu.

Ve spolupráci s farním sborem v Litoměřicích a Ústí nad Labem poskytujeme ubytování několika uprchlíkům. Ústečtí se společně s námi navíc spojili s diakonickým Střediskem celostátních programů a služeb a v ústecké Severočeské vědecké knihovně realizují aktivity pro děti a konverzaci pro dospělé.

Po úspěšném dokončení základního kurzu češtiny se k nám dostaly prosby o další pokračovací kurzy, kde by ženy mohly dál zlepšovat český jazyk. A tak se nám podařilo najít dvě šikovné lektorky a hlavně finanční prostředky přes ústředí ČCE. Máme radost z velkého zájmu a vysoké účasti každého setkání.

Děkujeme všem kolegům, kteří nad rámec své pracovní náplně pomáhají lidem v nouzi a naplňují tak cíl a smysl našeho střediska. K dnešnímu dni se nám podařilo ve středisku zaměstnat 10 uprchlíků z Ukrajiny.

Děkujeme také kolegům z dalších organizací, firem, jednotlivcům, kteří se na pomoci Ukrajincům podílejí. Nové spolupráce, vzájemné sdílení zkušeností, podpora,…  To vše pomáhá. Díky za to.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích