Pod širým nebem…

Ve druhé polovině srpna si Chráněné bydlení vypůjčilo zahradu od zdejšího Domova se zvláštním režimem (dále jen DZR).

Šli jsme pěšky s batůžky a nakoupenými špekáčky na místo, kde se zahrada nachází.  Cestou jsme pověsili fáborky, podle kterých nás stopovala nejen naše vedoucí. Na zahradě nás přivítal pracovník DZR Jirka. Ten měl s sebou kytaru, foukací harmoniku a tibetské mísy. Strávili jsme krásný, pohodový večer… Na programu bylo opékání buřtů, zpěv, tanec, povídání u ohně, pozorování a hlazení andaluských hřebců nebo také střelba z luku…

A protože byla krásná letní noc, rozhodli jsme se spát přímo pod širým nebem! Než uhasl oheň, pozorovali jsme hvězdy, a poslouchali zvuky tibetských mís. V noci bylo slyšet bzučení komárů, řehtání koní, kokrhání a štěkot… Nikdo se moc nevyspal, ale zážitek to byl takový, že si to chtějí všichni zopakovat…

Díky asistentce Janě za realizaci celé akce. Bylo to parádní!

Pavla A.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích