Společně malujeme svět

Společně malujeme svět je celorepubliková výtvarná a fotografická soutěž, kterou pravidelně pořádá Domov pro matky s dětmi. Letošní osmý ročník soutěže byl na téma „To jsem já“. Již po druhé proběhla soutěž kvůli covidu v online prostředí.

Do soutěže se přihlásilo 19 azylových domů a přišlo krásných 119 obrázků z různých koutů naší republiky. Hlasování o nejzajímavější obrázek probíhalo na facebooku Domova pro matky s dětmi. Odbornou porotou tedy byli všichni, kteří dávali „lajk“.

A jak probíhalo vyhlášení výsledků? Online. Dílna v Domově se stala prostorem k virtuální vernisáži. Všechny obrázky byly rozvěšeny. Ke společnému online setkání se přihlásilo 8 azylových domů. Všichni autoři obrázků získali diplom a vítězné obrázky byly navíc ještě oceněny dárkovým poukazem do velkých nákupních řetězců (Kaufland, Lidl).

Děkujeme projektu Krabice od bot, ze kterého byly pořízeny ceny pro vítěze. Děkujeme nejen autorům obrázků, ale i pracovníkům z azylových domů, kteří klienty podporují v tvoření, Vyhlášením výsledků to navíc nekončí. Vítězné obrázky budou zdobit chodbu Diakonické akademie v Praze. Instalace obrázků, která proběhne v srpnu je náš „Domovský“ rituál. Je to vždy velký zážitek nejen pro děti, ale i pro pracovníky.

Krásné léto,

Mgr. Lenka Vašutová

 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích