Taneční odpoledne

Každým rokem do Centra denních služeb docházejí na praxi studentky/ti ze Střední pedagogické školy v Litoměřicích. Vždy na jaře a na podzim si pro lidi z Diakonie a dalších organizací připravují v sálu Okamžik taneční odpoledne. Připravený program je plný tance, zpěvu a soutěží. Můžeme si zde také vyzkoušet základy společenského chování, podle svého uvážení se společensky obléknout. V tomto roce převažovala hlavně naše účast, ale to neměnilo nic na tom, že jsme si to všichni pořádně užili!

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích