Nabídněte svůj PRÁZDNÝ BYT K PRONÁJMU uživatelům Podpory samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení při Diakonii ČCE - Středisku v Litoměřicích hledá:

majitele či majitelky bytů, kteří by pronájmem svého bytu chtěli pomoci lidem s mentálním hendikepem a duševním onemocněním osamostatnit se a žít běžným způsobem života. 

Sháníme menší cenově dostupné byty, které se pohybují max. do 8.500,- Kč (včetně energií). 

Služba probíhá ve spolupráci s našimi terénními sociálními pracovnicemi, které za uživateli do pronajatých bytů pravidelně docházejí a zajišťují včasné placení nájemného a další formální náležitosti spojené s užíváním bytu.

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás (psb@diakonieltm.cz nebo +420 739 521 168).

 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích