NABÍDNĚTE ZAMĚSTNÁNÍ lidem se ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Splníte povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat nejméně 4% osob se zdravotním postižením. Pracovní poměr lze sjednávat i na dobu určitou.
Povinný podíl lze plnit:

  • zaměstnáváním v pracovním poměru
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  • odvodem do státního rozpočtu

Kontaktní osoba:
Bc. Laďka Pošvová
vedoucí Sociální rehabilitace

+420 775 251 553
posvova@diakonieltm.cz   

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích