NAKUPTE si výrobky z našich chráněných dílen

Každý zaměstnavatel (včetně státních institucí), který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.

V případě, že z jakéhokoli důvodu nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, tedy i od nás.

Objednávat můžete u Anny Burdové (burdova@diakonieltm.cz, +420 774 120 002). Objednávkou u nás si můžete uplatnit i náhradní plnění.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích