Staňte se ZADAVATELEM ZAKÁZEK pro Chráněné dílny

Chráněné dílny Diakonie Litoměřice mají volnou kapacitu pro zhotovení zakázek.
Hledáme firmu pro spolupráci při jednoduchých manuálních pracích typu kompletace, které provádí naši zaměstnanci s mentálním postižením a zdravotním znevýhodněním.
 
Nabízíme možnost si u nás objednat zhotovení jednodušších zakázek menšího rozsahu (skládání, kompletování, lepení, balení…).
 
Objednáním zakázky u nás si můžete uplatnit náhradní plnění. Organizace splňuje podmínku náhradního plnění o zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 zák. 435/2004 Sb.

Po domluvě bude uzavřena řádná smlouva o zhotovení a termínovaném dodání.
 
Kontaktní osoba:

Anna Burdová, vedoucí dílen
Kamýcká 2303, Litoměřice 412 01
burdova@diakonieltm.cz
+420 774 120 002

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích