Bezplatné služby terapeuta pokračovaly i v době pandemie

16. ledna 2022

I v uplynulém roce jsme nabízeli s podporou Města Litoměřice bezplatné služby terapeuta Evžena Nového. Terapeutické sezení v bezpečném prostředí je určeno klientům sociálních služeb v Litoměřicích – lidem se zdravotním postižením a v přechodné krizi.

Sezení, která probíhala v důsledku pandemie osobní i online formou, využilo celkem 25 osob z toho 12 mužů a 13 žen. Tato podpůrná aktivita se ukazuje jako účinná při stabilizaci zejména těch klientů, kteří jsou zapojeni do více služeb. Zde mají bezpečný prostor pro práci na svých tématech týkajících se emočních obtíží, zvládání duševních nemocí, potíží s intimitou a vztahy, který jim jiné služby poskytnout nemohou.

Několik klientů bylo v průběhu terapie zasíťováno na speciální odborná pracoviště, která mají příslušné kapacity pro adekvátnější podporu lidí s určitým druhem obtíží. Jednalo se zejména o případy posttraumatického stresového syndromu, poruch příjmu potravy, případů domácího násilí a závislostí na návykových látkách.

Terapeutická sezení byla  financována z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021. Děkujeme.

Bezplatné služby terapeuta pokračovaly i v době pandemie
16. ledna 2022 - Bezplatné služby terapeuta pokračovaly i v době pandemie

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích