Exkurze v Malé pevnosti Terezín

29. března 2017

Našim Sociálně terapeutickým dílnám se naskytla mimořádná možnost, jak rozšířit své obzory. V rámci projektu své bakalářské práce nám praktikantka, slečna Monika Šinfeltová, nabídla, abychom se zúčastnili komentovaných prohlídek v Malé pevnosti Terezín.

Exkurze v Malé pevnosti Terezín
29. března 2017 - Exkurze v Malé pevnosti Terezín

Konkrétně jsme navštívili Muzeum Malé pevnosti, ve které se nachází úžasná sbírka uměleckých děl, které souvisejí s událostmi kolem 2. světové války. Byly to vlastně tři prohlídky, na které se vydali tři výpravy našich klientů, vždy v doprovodu jednoho pracovníka. Jako pracovníci jsme se vystřídali a prostřídali se i naši klienti. Celkem nás touto prohlídkou prošlo 16. Slečna Monika nám pověděla spoustu zajímavých informací a zodpověděla všechny všetečné otázky.

Na závěr jsme dostali i malý úkol, abychom výtvarně ztvárnili to, co v nás prohlídka zanechala. A tak vznikla další umělecká díla, která si slečna praktikantka dál použije pro své účely. Některá naše díla se velmi povedla. Dokonce o jednom z nich prohlásil vedoucí pracovník Muzea, že by mohlo směle konkurovat originálu. Po prohlídce Muzea jsme dostali vždy možnost si Malou pevnost i projít. Ve většině z nás zůstalo plno dojmů, které sice nebyly vždy příjemné, ale určitě obohacující. 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích