Pomoc má mnoho tváří...

2. června 2021

Litoměřické středisko je součástí velké diakonické rodiny – Diakonie ČCE. Kromě organizační podpory poskytuje i prostřednictvím svých projektů konkrétní finanční pomoc. Jednou z nich je i tzv. Krizový fond, který jsme v zimě využili pro několik našich klientů. Jedním z nich byla paní Karolína.

  • Paní Karolína žije sama a pečuje o malou dcerku. S rodinou se nestýká, pobírá invalidní důchod. Sama trpí celiakií a zároveň epilepsií. Přesto se snaží o dcerku pečovat, jak nejlépe to jde. Dcerka již od narození trpí epilepsií a s tím souvisejícím opožděným psychomotorickým vývojem. Musí užívat pravidelně léky a docházet na lékařské kontroly a rehabilitace. Rodina se stále potýká s nedostatkem finančních prostředků, které vynakládá na zdravou výživu, léky, ošacení a další potřebné věci. Finanční dar klientka využila na úhradu speciálních potravin pro celiaky.

Další nemalou podporou je pro nás sbírka Krabice od bot a zároveň Krabice online. Naše středisko je pravidelným sběrným místem pro darované krabice a jedna z našich služeb, Domov pro matky s dětmi, je příjemcem finančních prostředků z Krabice online. Díky Krabici online můžeme dětem hradit obědy ve školách a školkách, kroužky, školní výbavu a třeba o prázdninách s nimi vyrazit do ZOO. Leckdy je to pro děti úplně poprvé…

Děkujeme!

Pomoc má mnoho tváří...
2. června 2021 - Pomoc má mnoho tváří...

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích