Psychoterapie pro klienty sociálních služeb

16. prosince 2019

S podporou Města Litoměřice se od 1. 5. 2019 uskutečnilo 46 psychoterapeutických konzultací pro klienty sociálních služeb. Tento projekt je určen pro lidi se zdravotním postižením a pro osoby v přechodné krizi. Pro většinu těchto klientů je tato služba finančně neúnosná, ale velice potřebná. Díky finanční podpoře Města Litoměřice byla tato služba poskytována zdarma.

Konzultace s psychoterapeutem zajišťuje Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, která poskytla prostory a zajistila odborného psychoterapeuta Mgr. Evžena Nového.

Psychoterapeutické konzultace probíhají na adrese:

Sociální rehabilitace při Diakonii ČCE v Litoměřicích, Teplická 1, Litoměřice (naproti hornímu nádraží).

Psychoterapie pro klienty sociálních služeb
16. prosince 2019 - Psychoterapie pro klienty sociálních služeb

Cílem psychoterapie je podporovat klienty sociálních služeb v těchto krizových situacích:

  • podpora pravidelné medikace a prevence jevů, které vedou ke zhoršení psychického stavu
  • podpora vyrovnání se se ztrátou možností, které měl klient před úrazem
  • podpora zvládání výchovy dětí a péče o ně v prostředí azylového domu
  • při řešení mezilidských vztahů
  • při jejich začlenění do společnosti a zvládání situací v běžném životě

Zajištění služeb psychoterapeuta pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v přechodné krizi je zdarma.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích