Služby terapeuta jsou stále potřebné

12. ledna 2021

V uplynulém roce v Diakonii nadále probíhaly podpůrné konzultace s terapeutem Mgr. Evženem Novým. Na terapii docházeli klienti litoměřických sociálních služeb s nejrůznějšími obtížemi. Tato služba je stále velmi žádaná.

Služby terapeuta jsou stále potřebné
12. ledna 2021 - Služby terapeuta jsou stále potřebné

Cílem terapie byla pomoc klientovi zpracovat různé životní situace a podpořit ho v jeho těžké situaci. Ukazuje se, že tato služba je velmi důležitá i jako doplněk dalším sociálním službám, kde jsou klienti s různými omezeními zapojováni do běžného života.

Terapie probíhala v oblastech: zpracování závažné aktuální životní situace (úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání), závažné události z minulosti (násilí, dlouhodobý pobyt v ústavu, zneužívání), práce se zvládáním vzteku a násilného chování, podpora sociálních dovedností a sebepéče – komunikace s okolím (v práci, rodině, s partnerem), sexuální chování.

Konzultace pomáhaly také při řešení partnerských problémů. Jednalo se o krátkodobé intervence zaměřené na zlepšení komunikace v páru, zejména u klientů pobytových služeb. Ačkoliv s klienty tato témata řeší většinou pracovníci v přímé péči v sociálních službách, někdy je nutné se více zabývat vztahovou stránkou věci a vyhledat nezávislého odborníka - terapeuta.

Terapeut jako nezainteresovaná osoba pomáhal klientům získat potřebný nadhled v řešení sporů a dalších problémových situací.

Zvýšenou poptávku po službě terapeuta jsme zaznamenali i v souvislosti s pandemií COVID 19. Strach, nejistota, rychlé změny, stres… V podzimních měsících se nám i přes covid omezení podařilo realizovat konzultace s terapeutem online.

Naprostá většina klientů byli lidé s velmi nízkým příjmem žijící z dávek hmotné nouze či invalidního důchodu. Přitom právě tito lidé kvůli svému handicapu a životu na hranici existenčního minima služby terapeuta nejvíce potřebují. Přínos služby terapeuta proto jednoznačně spočívá v její dostupnosti. Konzultace byly zdarma, hrazené z dotačního programu Podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020. Děkujeme.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích