V lednu se otevřel nový Domov v Terezíně

20. ledna 2023

Litoměřická Diakonie otevřela 1. 1. 2023 v Terezíně nové zařízení Domov pro rodiče s dětmi. Bydlení zde v sedmi bytech najde až 25 osob – dětí a dospělých.

V lednu se otevřel nový Domov v Terezíně
20. ledna 2023 - V lednu se otevřel nový Domov v Terezíně

Do Domova jsou přijímáni lidé, kteří chtějí aktivně změnit svou špatnou situaci spojenou se ztrátou bydlení a chtějí intenzivně spolupracovat na změně. S pomocí odborníků si doplňují vědomosti o hospodaření, péči o děti, zaměstnání a bydlení. Tak, aby byli po roce od příchodu do Domova (což je maximální možná doba pobytu) připraveni začít žít samostatně, nezávisle, ale také zodpovědně.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je nezisková organizace - církevní právní osoba, která působí více než 30 let v Litoměřicích, Terezíně a okolí. Činnost organizace se soustředí především na společenskou a pracovní integraci lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Celkem poskytuje 6 sociálních služeb (Centrum denních služeb, Domov pro rodiče s dětmi, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutické dílny Terezín a Chráněné bydlení Kamýcká). Vedle sociálních služeb provozuje Diakonie také chráněná pracoviště a dílny – keramickou, textilní, zakázkovou a nábytkovou dílnu, Čajovnu Hóra v Litoměřicích a restauraci Klobouk v Terezíně. Bližší informace o jednotlivých službách najdete na www.diakonieltm.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimíra Tomášová – tel. 774 120 004 / tomasova@diakonieltm.cz

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích