Naše sociální služby

Diakonie se soustředí na pracovní a společenské uplatnění dospělých lidí se zdravotním či sociálním handicapem. Dává jim šanci žít běžným životem, jako ostatní lidé ve společnosti.

Lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením nabízí sociální služby:

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích