Noc s Andersenem


Stejně jako každý rok nás ani letos neminula akce Noc s Andersenem. Tento rok byl na programu "Harry Potter a kámen mudrců" od J. K. Rowling. Nejprve byly rozdány pozvánky do školy čar a kouzel, poté následovalo rozdání kouzelnických hůlek. Moudrý klobouk rozdělil studenty do jednotlivých kolejí. „Školní rok“ začal v parku utkáním ve „famfrpálu“, při kterém měl každý za úkol chytit „zlatonku“. Po příchodu zpět jsme ve svých kolejích plnili úkoly našich profesorů – míchání lektvarů, přesazování Mandragory, věštění budoucnosti a vzlétávání pírka (kouzlo "Wingardium leviosa").
Každá kolej získala určitý počet bodů podle plnění zadaných úkolů. Na konci se sečetly body a kolej s největším počtem bodů získala nápovědu k nalezení ukrytého kamene mudrců. 
Společně jsme, stejně jako v knize, kámen zničili a získali odměnu, která v něm byla ukryta.
Poté následovala slavnostní večeře v sále. Letos byly výborné špagety s omáčkou, které jsme dopoledne společně uvařili. Po večeři jsme si připravili spaní a netrpělivě čekali na předčítání z knihy Harry Potter a kámen mudrců… Moc jsme si to užili.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích