Cíle služby

Cílem služby je posílit soběstačnost a samostatnost uživatelů a umožnit jim žít v pravidelném rytmu týdne, kdy se střídají volné a pracovní dny.

DÍLČÍ CÍLE

  • Uživatel je soběstačný a samostatný v prostorách služby.
  • Uživatel je s přiměřenou podporou samostatný v běžném prostředí.
  • Uživatel zastává ve skupině společenskou roli.
  • Uživatel umí konkrétní pracovní dovednosti, které se rozhodl, že chce zvládnout, a které zvyšují jeho šanci na uplatnění ve společnosti.
  • Uživatel zná svoje práva a povinnosti a umí je uplatňovat.
 
  • Dalším úkolem, který si služba stanovila je zvyšovat povědomí společnosti o hodnotě a schopnostech lidí s mentálním a jiným znevýhodněním.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích