Nabízíme

 • Trénink sociálních dovedností:
  • trénink základních komunikačních dovedností, spolupráce ve skupině, respektování ostatních členů skupiny a pravidel, reagování na změny a nové situace, prosazování vlastní vůle, umět si říci o pomoc atd.
 • Nácvik péče o vlastní osobu:
  • hygiena, oblékání, stravování, úklid, vaření atd.
 • Pracovní činnosti:
  • trénink pracovních dovedností, nácvik pravidelnosti a režimu práce. Smyslem je podpora samostatnosti uživatele, seberealizace, podpora dovedností a nalezení pracovního uplatnění odpovídajícího jeho schopnostem.
 • Procvičování paměti, pozornosti, smyslového vnímání, psaní, čtení, počítání a jejich praktické využití.
 • Poskytování základního sociálního poradenství:
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zprostředkování kontaktu s okolním prostředím:
  • cílem je posilování samostatnosti, trénink dovedností v běžném prostředí, rozšíření obzoru uživatele a navazování dalších kontaktů. CDS nabízí kulturní, společenské, poznávací, sportovní a další aktivity.
 • Pomoc a podporu při osobní hygieně.
 • Pomoc a podporu při podávání jídla.
 • Zajištění stravy:
  • v CDS můžete chodit na oběd. Obědy jsou zajištěny prostřednictvím kuchyně CDS.
  • Svačinu si každý nosí sám, nebo si jí může koupit v rychlém občerstvení.
 

Podívejte se na Informace o CDS, jsou zde i obrázky co CDS nabízí.

 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích