Okruh osob

  • Dospělí lidé od 18 do 64 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.
  • Dospělí lidé od 18 do 64 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Služba není určená lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby (zejména plná závislost při přijímání potravy a při udržování hygieny, potřeba ošetřovatelských úkonů).

 

Za nepříznivou situaci považují pracovníci Centra denních služeb situaci, kdy má uživatel z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a potřebuje pro zvládnutí každodenního života pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblastech péče o sebe, rozvoje osobnosti a hájení svých práv a zájmů. Jeho postižení znemožňuje, aby samostatně využíval běžné instituce.

 

Kapacita služby je 25 osob při práci se skupinou a 7 osob při individuální práci.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích