Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je poskytovat podporu dospělým lidem

  • s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a
  • s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením

při začleňování do běžného života ve společnosti.

Nabízíme nácvik sociálních dovedností a pracovních činností, které posilují vědomí vlastní hodnoty uživatelů, jejich samostatnost a soběstačnost.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích