Zásady poskytování služby

 • Respekt k potřebám uživatele
  • Služba se přizpůsobuje potřebám a zájmům uživatelů v rámci možností poskytované sociální služby.
 • Individuální přístup
  • Služba je poskytována na základě individuálního plánování. Individuální plánování vychází z přání a potřeb uživatelů a z jejich specifických potřeb (např. věk, způsob komunikace, zkušenosti, atd.).
 • Rovnocenný přístup
  • Služba je postavena na partnerském přístupu, vztahu k uživateli a vzájemném respektu (včetně vzájemného respektu mezi uživateli navzájem).
 • Přiměřená podpora
  • Služba poskytuje takovou podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv omezuje.
 • Respektování volby uživatelů
  • Uživatel se sám rozhoduje, které činnosti bude využívat. Respektujeme právo uživatele rozhodnout se podle svých hodnot a toho, co je pro něj důležité. Poskytujeme informace, které uživateli pomohou poznat důsledky jeho rozhodnutí.

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích