Chráněné bydlení


Chráněné bydlení je pobytová služba umožňující lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením žít a bydlet podle jejich představ. Služba je určena pro osoby starší 18 let a mladších 64 let.
 

Co služba nabízí?

Naše služba pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Pracovnice služby uživatele a uživatelky podporují v péči o domácnost (při vaření, úklidu nebo praní), při hospodaření s penězi, navazování kontaktů, uplatňování práv a prostřednictvím doprovodů také při obstarávání osobních záležitostí, nákupů či návštěvách u lékaře.
 

Kdy služba probíhá?

Služba je poskytována celý rok. Od pondělí do pátku v době od 7:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích v době od 9:00 do 17:30. V době, kdy nejsou pracovnice přítomny, je služba zajištěna nepřetržitou pohotovostí na telefonu.

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích