Chráněné bydlení Kamýcká


Chráněné bydlení je pobytová služba umožňující lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením žít a bydlet podle jejich představ. Služba je určena pro osoby starší 18 let a mladších 64 let.
 

Co služba nabízí?

Naše služba pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Pracovnice služby uživatele a uživatelky podporují v péči o domácnost (při vaření, úklidu nebo praní), při hospodaření s penězi, navazování kontaktů, uplatňování práv a prostřednictvím doprovodů také při obstarávání osobních záležitostí, nákupů či návštěvách u lékaře.
 

Kdy služba probíhá?

Služba je poskytována po celý rok. Od pátku do neděle od 7:00 - 20:00 denní směnou. Od 19:00 - 7:00 noční směnou.

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích