Domov pro rodiče s dětmi

Domov pro rodiče s dětmi poskytuje azylové ubytování rodičům s nezaopatřenými dětmi, případně těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok nabízíme přechodné ubytování s podpůrným sociálním programem. Program předpokládá aktivní spolupráci, která vede ke změně nepříznivé sociální situace rodiny. 

Domov pro rodiče s dětmi nabízí tyto služby:

  • Azylové ubytování
  • Sociální poradenství

Služba je poskytována nepřetržitě na adrese Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice (matky s dětmi) a Komenského 224, 411 55 Terezín (rodiny s dětmi).

Pro více informací nás kontaktujte

 

Od 1.10.2022 do 31.12.2024 probíhá v Domově pro rodiče s dětmi projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“ (POSOSUK 5), registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.
 POSOSUK 5

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích