Informace o službě

 • Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově se zajišťují v rozsahu Zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.

10 základních pravidel Domova pro matky s dětmi

Nabízíme Vám bydlení na určitou dobu.  A v tomto čase Vám pomůžeme při řešení nepříznivé situace, abyste mohla odejít do běžného a samostatného života.

 1. Můj byt v Domově.
 • Před podpisem Smlouvy si prohlédnete byt a celý dům
 • Při podpisu Smlouvy dostanete klíče od bytu a převezmete jeho vybavení.
 • Sebou do Domova si můžete vzít jen své osobní věci (oblečení, peřiny) a malé elektrické spotřebiče (televize, DVD, rychlovarná konvice a podobně). Není možné si vzít svůj nábytek, pračku, ledničku – nemáme skladovací prostory).
 • Ve svém bytě máte své soukromí. Na vstupních dveřích je koule z obou stran.
 • V bytě je kuchyňská linka, lednička. WC a sprchy jsou společné.
 • V bytě probíhají pravidelně evidence majetku Domova a protištěnicová opatření.
 • V Domově je kamerový systém, kamery jsou bez záznamu, zabírají společný prostor a zahradu.

 

 1. Za službu v Domově budu platit.
 • V Domově je platný ceník podle zákona (matka – 110,-Kč, dítě – 80,-Kč a bezdětná těhotná žena – 140,-Kč za den – platí se 1x měsíčně.) Platit budete v hotovosti v Domově sociální pracovnici nebo pomocí dávek hmotné nouze převodem na náš účet do 27. v měsíci.
 • Praní máte zdarma. Používáme prací prášek společný = 7,-Kč za 1 dávku.
 • Máte možnost internet zdarma na PC v dílně.

 

 1. Jak to v Domově chodí.
 • Kouření je povoleno pouze v kuřárně a na zahradě.
 • Můžete využívat adresu Domova pro svou poštu. 
 • V Domově se provádí úklid společných prostor jako v „paneláku“
 • Potřebné informace najdete na nástěnkách u služebny. Další informace Vám dají pracovníci.
 • Každý pátek ráno se setkávají všechny matky v Domově ke společné schůzce.

 

 1. Návštěvy v Domově. Jiná pravidla pro COVID opatření
 • Můžete pozvat svou návštěvu do Domova.
  • Pondělí až pátek – 12 – 18 hodin
  • Sobota, neděle, svátky – 9 – 18 hodin
 • Návštěva trvá 2 hodiny. O delší návštěvě informujte pracovníka na služebně.
 • Návštěvy se přijímají v bytě, v dílně, na zahradě. Návštěva má své WC, klíče Vám dá pracovník ve službě.

 

 1. Individuální plánování.
 • S přiděleným pracovníkem budete společně řešit vaši situaci – my tomu říkáme individuální plánování.
 • Vaše společná práce bude založena na vašich přáních a cílech, které mohou vaši situaci vyřešit nebo alespoň zlepšit.
 • Buďte upřímná, velmi to pomůže při řešení Vaší situace.

 

 1. Ochrana dat a mlčenlivost.
 • Pracovníci v Domově mají povinnost mlčenlivosti – to znamená, že nesmějí o vaší osobní situaci mluvit s žádnou jinou osobou v Domově ani mimo Domov.
 • Pracovníci mají povinnost oznámit na úřadě, pokud mají podezření, že práva Vašeho dítěte jsou omezována – nedostává dostatečně najíst, nemá dostatek spánku, je obětí násilí, nebo často na něj křičíte.
 • Vaše data a informace, která jste nám svěřila, nesmíme bez Vaše vědomí zveřejňovat.

 

 1. Mám právo si stěžovat.
 • Pokud nejste v Domově spokojená se službou, můžete si podat stížnost k vedoucí Domova nebo přímo ředitelce Diakonie.
 • Můžete si stěžovat osobně, napsat stížnost a poslat poštou nebo vhodit anonymní stížnost do schránky na stížnosti přímo v Domově. Můžete také podávat připomínky a náměty na zlepšení služby. Další pravidla jsou na nástěnce u služebny.

 

 1. Nabídka akcí pro děti a matky.
 • V Domově nabízejí pracovníci aktivity pro volný čas Vás a Vaše děti.
 • Stačí si jen vybrat a dohodnout se s konkrétním pracovníkem, který aktivitu řídí.
 • V Domově můžete na výjimečnou situaci využít hlídání dětí jinou klientkou (například, když jdete k lékaři, k soudu a podobně)

 

 1. Vnitřní řád a krizové situace.
 • Všechna pravidla jsou popsána ve Vnitřním řádu, který dostanete před podpisem Smlouvy.
 • Tyto pravidla jste povinna dodržovat.
 • Pokud byste jim nerozuměla, požádejte pracovníky v Domově, aby Vám je vysvětlili.
 • V Domově mohou vzniknout krizové situace – např. bude hořet – pak postupujte podle pokynů pracovníka ve službě. Seznam možných situací a jejich řešení si můžete přečíst na nástěnce.
 • V případě, že porušíte pravidla Domova, dojde ke slovnímu upozornění, pak k 1. písemnému upozornění. Další upozornění ukončí Vaši Smlouvu v Domově. Do 7 dnů se budete muset vystěhovat.

 

 1. Kdo v Domově pracuje.
 • V Domově je nástěnka, kde jsou fotky všech pracovníků a soupis toho, co mají v Domově na starosti
 • Vedoucí Domova – sepíše s Vámi Smlouvu a řídí Domov
 • Sociální pracovník – bude s vámi řešit Vaši situaci – sociální dávky, výživné, rozvod, dluhy, aj.
 • Pracovník v sociálních službách – zajišťuje denní službu, pomůže Vám v domácnosti, pomůže vám s praním, vařením a evidencí vybavení bytu, zajišťuje noční provoz, bezpečnost a ostrahu Domova
 • V době výskytu štěnic (což se také stává) vám pomůžeme s ošetřením lůžek a skříní parním čističem.

 

Kapacita DMD

 • kapacita zařízení je 8 uživatelek a maximálně 24 dětí.
 • Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby pouze tehdy, pokud:
  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
  d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 


Osoba žádající poskytnutí služby je povinna předložit lékařské osvědčení v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí služby osobám, jejichž znevýhodnění vyžaduje bezbariérový přístup.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích