Informace o službě

 • Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově se zajišťují v rozsahu Zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.

 

Jak to v Domově chodí

Nabízíme Vám bydlení na určitou dobu.  A v tomto čase Vám pomůžeme při řešení nepříznivé situace, abyste mohla odejít do běžného a samostatného života.

Můj byt v Domově.

 • Sebou do Domova si můžete vzít jen své osobní věci (oblečení, peřiny) a malé elektrické spotřebiče. (televize, DVD, rychlovarná konvice a podobně). Není možné si vzít svůj nábytek, pračku, ledničku – nemáme skladovací prostory).
 • V bytě je kuchyňská linka, lednička. WC a sprchy jsou společné.

Za službu v Domově budu platit.

 • V Domově je platný ceník podle zákona (Matka – 100,-Kč, dítě – 70,-Kč a bezdětná těhotná žena – 130,-Kč za den. Platí se 1x měsíčně. Platit budete v hotovosti v Domově sociální pracovnici nebo pomocí dávek hmotné nouze převodem na náš účet.

Jak to v Domově chodí.

 • Kouření je povoleno pouze v kuřárně a na zahradě.
 • Můžete využívat adresu Domova pro svou poštu.
 • V Domově se provádí úklid společných prostor jako v „paneláku“.
 • Každý pátek ráno se setkávají všechny matky v Domově ke společné schůzce.
 • V Domově je prádelna, sušárna a zahrada.

Návštěvy v Domově.

 • Můžete pozvat svou návštěvu do Domova.

Řešení vaší situace

 • S přiděleným pracovníkem budete společně řešit Vaši situaci – my tomu říkáme individuální plánování.

Ochrana dat a mlčenlivost.

 • Pracovníci v Domově mají povinnost mlčenlivosti – to znamená, že nesmějí o Vaší osobní situaci mluvit s žádnou jinou osobou v Domově ani mimo Domov.
 • Pracovníci mají povinnost oznámit na úřadě, pokud mají podezření, že práva Vašeho dítěte jsou omezována – nedostává dostatečně najíst, nemá dostatek spánku, je obětí násilí, často na něj křičíte, apod.

Mám právo si stěžovat.

 • Pokud nejste v Domově spokojená se službou, můžete si podat stížnost k vedoucí Domova nebo přímo ředitelce Diakonie.

Nabídka akcí pro děti a matky.

 • V Domově pracovníci nabízejí aktivity pro volný čas.

Pravidla v Domově

 • Všechna pravidla jsou popsána v Ubytovacím řádu, který dostanete před podpisem Smlouvy. Tyto pravidla jste povinna dodržovat.

 

Kapacita DMD

 • kapacita zařízení je 8 uživatelek a maximálně 24 dětí.
 • Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby pouze tehdy, pokud:
  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
  d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 


Osoba žádající poskytnutí služby je povinna předložit lékařské osvědčení v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí služby osobám, jejichž znevýhodnění vyžaduje bezbariérový přístup.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích