Poslání, cíle, okruh osob a zásady (veřejný závazek)

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO MATKY S DĚTMI

 

Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí. 

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: DiaHod_logo_rgb

Cílová skupina

  • Cílovou skupinu tvoří matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
  • Za nepříznivou situaci považujeme situaci, kdy matka s dětmi ztratila  bydlení a sama není schopna svoji  situaci řešit vlastními silami.
  • Nejsme schopni zajistit poskytnutí služby osobám, jejichž znevýhodnění vyžaduje bezbariérový přístup.

Cílem sociální služby je, aby:

  • se matka znovu začlenila do běžné společnosti a žila samostatně a nezávisle.
  • matka zvládala dle svých možností vedení domácnosti, samostatně hospodařila s finančními prostředky rodiny, měla uspořádané právní záležitosti a rozuměla svému jednání.
  • matka zabezpečila řádnou výchovu a péči o dítě dle svých možností tak, aby děti vyrůstaly s matkou v běžném prostředí.

Zásady poskytování služby:

  • respektování práva uživatelky na svobodné rozhodování a zachování lidské důstojnosti
  • dodržování zásady diskrétnosti při jednání s uživatelkou
  • individuální přístup k řešení problémů každé jednotlivé uživatelky
  • aktivizace a podpora uživatelky k její nezávislosti podpora sebedůvěry a snahy hledat vlastní cestu k řešení současné situace

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích