Podrobné informace o službě

Služba nabízí podporu:

 • při hledání vhodného bydlení (pomoc s hledáním na internetu, doprovod na prohlídku bytu) a při podpisu smlouvy (kontrola údajů ve smlouvě a smluvních podmínek)
 • ve výběru a nákupu vhodného vybavení bytu
 • při jednání se sousedy a majitelem bytu
 • při hospodaření s penězi
 • při péči o domácnost (vaření, nakupování, úklid) a o sebe sama
 • v orientaci ve městě
 • při jednání na úřadech, soudech, u lékaře, apod.
 • ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřnictví, kulturní akce)
 • v prosazování oprávněných práv a zájmů
 • ve spolupráci s rodinou a opatrovníkem
 • při výchově dětí v rodině a při výchovné činnosti s dětmi (pomoc při doučování, jednání se školou nebo školkou, pomoc se zajištěním odborného přístupu – logopedie, pedagogicko psychologická poradna apod.)
 • v zapojení se do pracovních aktivit (především ve spolupráci se Sociální rehabilitací, Sociálně terapeutickými dílnami nebo Centrem denních služeb)
 • ve využívání volného času

 

Jak dlouho služba probíhá?

Délka poskytování služby je individuální - u někoho služba představuje přechodnou podporu na cestě k samostatnému bydlení, u jiného jde o dlouhodobě poskytovanou sociální službu. Celková délka i konkrétní podmínky poskytované služby závisí na přání a možnostech uživatele/uživatelky. Smlouva o poskytování služby je uzavírána na 1 rok s možností prodloužení.

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích