Pro zájemce

 

Uživatelem služeb agentury se může stát každý, kdo potřebuje podporu při získávání dovedností a začleňování do společnosti.

V celém procesu služby Vás provází a podporují sociální pracovníci, kteří s Vámi individuálně pracují, zjišťují Vaše požadavky, trénují potřebné dovednosti a podporují vás v začleňování do společnosti.

 

Co se u nás můžete učit:

 • jak pečovat o domácnost, o oděvy, o sebe a jiné členy domácnosti (vaření, žehlení, praní, uklízení, dodržování hygieny, péče o zvířata) 
 • nácvik cestování (do práce, od nás domů, za kamarády)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. vlastnoručního podpisu) 
 • trénování chování a komunikace ve společnosti
 • pracovat s počítačem, telefonem
 • jak hospodařit s penězi a nakupovat
 • jak trávit volný čas, kde si najít kamarády
 • čtení, psaní a počítání
 • jak získat a udržet si zaměstnání
  - zjištění vhodného druhu práce
  - hledání vhodného pracovního místa
  - podpora při nástupu do práce
  - podpora při natrénování konkrétní pracovní činnosti (doprovod pracovníka na pracoviště)

 

Dále vám můžeme pomoci s:

 • doprovodem do zaměstnání, školy, k lékaři, na zájmové aktivity a na úřady
 • vyhledáním informací a zprostředkováním jiných služeb
 • uplatňováním práv a zájmů
 • vyřizováním osobních záležitostí 

 

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích