Pro zaměstnavatele

 

Podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání uživatelů se zdravotním postižením:

  • při vytváření vhodné pracovní náplně pro uživatele
  • při vyřizování formalit souvisejících s nástupem uživatele do zaměstnání (tvorba pracovní smlouvy, délka pracovní doby, pojištění apod.)
  • při komunikaci s uživatelem
  • při řešení problémů se zapracováním uživatele a s jeho začleněním do kolektivu spolupracovníků

   
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší zaměstnavatelům také řadu výhod:


Podrobnosti o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením naleznete v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 67-84) a v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (§ 35).

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích