Sociálně terapeutické dílny

Do naší služby mohou docházet lidé s mentálním postižením nebo zdravotním postižením (osoby po získaném poškození mozku) ve věku od 16 do 64 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dostatečné sociální a pracovní schopnosti, zkušenosti a návyky.

Nabízíme možnost si vše potřebné natrénovat a získat tak větší možnost najít si zaměstnání.

Úzce spolupracujeme s chráněným pracovištěm Restaurace Klobouk, které se nachází ve stejné budově.
 

Základní činnosti Sociálně terapeutických dílen Terezín:

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  5. základní sociální poradenství

Provozní doba služby je od 7:00 do 15:30 hodin. Služba je poskytována bezplatně, platí se pouze za poskytnutí stravy.

Kapacita služby je 10 osob, okamžitá kapacita při individuální práci 3 osoby.

 

Pro více informací nás kontaktujte
 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích