Sociálně terapeutické dílny


Komu je služba určena:

Služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dostatečné sociální a pracovní schopnosti, zkušenosti a návyky.

Prostřednictvím naší služby dáváme možnost si vše potřebné natrénovat a získat tak větší možnost najít si zaměstnání.

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která vznikla v roce 2009 jako úsek Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Úzce spolupracují s chráněným pracovištěm Restaurace Klobouk.
 

Základní činnosti:

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  5. základní sociální poradenství

 
Provozní doba služby je od 7:00 do 16:00 hodin. Služba je poskytována zdarma.
 

Pro více informací nás kontaktujte
 

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích