Výlet do Děčína

Dlouho plánovanou celodenní akci sociálně terapeutických dílen (dále jen STD) do Děčína jsme nakonec uskutečnili dne 22. 7. 2019. Navštívili jsme zde zoologickou zahradu a děčínské STD.

Cestovalo se vlakem, což bylo velmi příjemné, ale i dobrodružné, jelikož jsme vyzkoušeli vše potřebné k trénování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím :-). V Děčíně jsme však museli již po svých. Nejhorší byl výšlap do strmého kopce, kde je zmiňovaná ZOO. Všichni se však drželi opravdu statečně a celou cestu absolvovali bez větších obtíží. Z celé návštěvy jsme byli doslova nadšeni, zejména při plánovaném krmení tapíra jihoamerického.

Po této nádherné prohlídce jsme vyrazili městským autobusem směr děčínský zámek, kde byl náš druhý cíl, kavárna s palačinkárnou „Na Cestě“, kterou provozuje Slunečnice z.s. V rámci této služby zde provozují také Sociálně terapeutické dílny. Zde jsme se občerstvili, ochutnali palačinky a zakoupili jejich výrobky. Občerstveni, odpočati a pozitivně naladěni, jsme vyrazili směr domov. Cestou vlakem jsme celou akci zhodnotili velmi kladně a v Litoměřicích na nádraží před rozchodem do svých domovů jsme si slíbili, že něco podobného a hlavně takhle přínosného, opět uskutečníme.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích