Pro zájemce

Nabízíme pomoc a podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let. Společně budeme pracovat na tom, abyste byli co nejvíce samostatní.

Můžete si vyzkoušet pracovní činnosti z různých okruhů:

  • práce v kuchyni
  • péče o domácnost
  • práce v restauraci
  • práce na zahradě
  • úklidové práce
  • práce s prádlem (praní a žehlení)
  • tvořivé aktivity

Služba se nachází v Terezíně. Můžete nás najít zde.  Můžete nás oslovit sám nebo s pomocí někoho dalšího (např. opatrovníka, rodiče). Domluvíme si schůzku, kde Vám řekneme informace o službě. Pokud se rozhodnete, že chcete službu využít, můžete vyplnit žádost. 
Žádost můžete vyplnit hned, nebo s naší pomocí. Až nám vyplněnou žádost předáte, domluvíme se, co je nutné udělat pro nástup do služby.

Pro více informací nás kontaktujte

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích