Naše chráněné provozovny

Diakonie nabízí v chráněných provozech pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, kteří by kvůli svému handicapu jen obtížně hledali zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Lidem se zdravotním a mentálním postižením nabízí uplatnění v těchto zařízeních:

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích