Velikonoční jarmark řemesel a dovedností na Hradě v Litoměřicích

Chráněné dílny se  8.4.2017 zúčastnily „Velikonočního jarmarku“ a pochlubily se novými výrobky. Velikonoční atmosféra se nesla Hradem, přišlo hodně lidí a děvčatům se dobře prodávalo.
Děkujeme všem, kdo si zakoupili u našeho stánku velikonoční předměty a podpořili tak provoz dílny.

Chci podpořit Diakonii v Litoměřicích